Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering har mer än 15 års erfarenhet av kvalitetssäkring och certifiering.

Certifieringsorganet för brand- och säkerhetsområdet

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) certifierar företag, personer, produkter och system. Med en unik branschkompetens bidrar vår personal till en hög kvalitet på våra kunders tjänster och produkter.

Samtliga certifierade företag, personer, produkter och system finns listade på vår hemsida.

Leverantörer av brand- och säkerhetslösningar återfinns på www.sakerhetsleverantorer.se.

Läs mer

Anläggarfirma vattensprinkler

SBSC erbjuder nu certifiering enligt nya utgåvan av SBF 1020:4 Anläggarfirma vattensprinkler.

Lämpligt utförande av ett vattensprinklersystem finns beskrivet i SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem respektive SBF 501 Regler för boendesprinkler.

Läs mer