Svensk brand- och säkerhetscertifiering

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering har mer än 15 års erfarenhet av kvalitetssäkring och certifiering.

SBSC klimatkompenserar

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering är ett klimatsäkrat företag. Det innebär att vi årligen beräknar vår klimatpåverkan och varje år försöker att reducera den. De oundvikliga utsläppen av växthusgaser som uppstår, klimatkompenserar vi med Gold Standard CER från Sri Balaji. Sri Balaji är ett biomassakraftverk i Indien där restprodukter från jordbruket används till energiproduktionen. Vi klimatkompenserar för hela vår verksamhet inklusive alla tjänsteresor, lokaler och energianvändning.

Läs mer

European Fire & Security Group

SBSC är medlem i European Fire & Security Group (EFSG). Medlemmarna i EFSG är etablerade certifieringsorgan som tillsammans arbetar med tillhörande provningslaboratorier. De kvalitetsmärkningar som utfärdas av dessa certifieringsorgan underlättar inträde på den europeiska marknaden för leverantörer av produkter, system och tjänster. En hög nivå av ömsesidigt förtroende och nära samarbete finns mellan EFSG och dess kunder. 

Läs mer

Notified Body

SBSC har godkänts som anmält organ (Notified Body) nummer 2391 enligt EUs byggproduktförordning.

Många produkter som släpps ut på EU-marknaden har CE-märkning. Denna märkning är en tydlig symbol som visar att tillverkaren har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten uppfyller gällande säkerhetslagstiftning. 

Läs mer