Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering har mer än 15 års erfarenhet av kvalitetssäkring och certifiering.

Hitta leverantörer av säkerhet

Läs mer

Vill du bli en av oss?

Nu söker vi en certifieringsingenjör säkerhet.

Som certifieringsingenjör säkerhet, planerar och genomför du revisioner för områdena anläggarfirmor inbrottslarm, CCTV och lås. Under revisioner leder du möten med olika leverantörer av säkerhetslösningar och du går igenom efterlevnaden av de normer och regler som gäller. Arbetet utförs med mycket stort kundfokus vilket upplevs som ett stöd av kunden. Utvecklingen av tjänster och metoder för certifiering inom SBSC är också en del i ansvarsområdet.

Läs mer

Anläggarfirma vattensprinkler

SBSC erbjuder nu certifiering enligt nya utgåvan av SBF 1020:4 Anläggarfirma vattensprinkler.

Läs mer

SBF 2016 Sprinklerkonsultfirma

Brandskyddsföreningen har i samarbete med Sprinklerfrämjandet, Installatörsföretagen, Svensk Försäkring, Sveriges Brandkonsultförening och SBSC tagit fram en ny norm SBF 2016:1 för Sprinklerkonsultfirma som gäller from 2016-12-01.

SBSC välkomnar Sprinklerkonsultfirmor att certifiera sig mot aktuell norm SBF 2016:1. Kontakta oss för mer information. 

Läs mer