Aktuellt

Maths Lundgren ny styrelseordförande för SBSC

I samband med årsstämman i maj tillträdde Maths Lundgren som styrelseordförande för Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC. Han efterträder tidigare styrelseordförande Karl-Erik Malmquist.

– Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Maths Lundgren till SBSC:s styrelse. Hans erfarenhet och gedigna bakgrund från flera tunga positioner inom en rad olika verksamheter och branscher blir ett värdefullt tillskott till SBSC, säger Annika Brändström, SSF, ägarrepresentant i styrelsen.
Maths har en lång erfarenhet av att jobba med företagsutveckling och har t.ex. jobbat med Scania, Ericsson, Atlas Copco, BMW, Länsförsäkringar och Trafikverket. Idag arbetar Maths bland annat med strategiutbildningen vid Stockholm School of Economics Executive MBA Program i St. Petersburg, Ryssland.

– Jag är mycket glad över att i rollen som styrelseordförande vara en del i den fortsatta utvecklingen av SBSC, kommenterar Maths Lundgren.

Certifiera dig som föreståndare brandfarlig vara

Föreståndarens uppgift är att se till att hanteringen av brandfarliga varor sker både enligt gällande regler och på ett säkert sätt. Genom att bli certifierad föreståndare brandfarlig vara får du bevis på att du har den kunskap som behövs. Förutom certifikat får du ett behörighetskort som t.ex. kan användas när räddningstjänsten i kommunen kontrollerar att verksamheten uppfyller lagar och bestämmelser. Det blir tydligt för försäkringsbolag och andra kravställare att verksamheten kontinuerligt investerar i kunskap kring säkerhetshöjande åtgärder. Certifieringen innebär även en ökad kontroll som i slutändan kan minska risker och därmed höja säkerheten för verksamheten.Brandskyddsföreningens norm (SBF 2014:1) är indelad i fem olika grupper beroende på verksamhetens omfattning och typ av anläggning.

SBSC certifierar föreståndare i fyra av dessa grupper enligt tabell nedan:
Tabell föreståndare grupper brandfarlig vara

Läs mer om hur certifieringen går till

Ansök

För ytterligare information kontakta Tomas Åberg eller Carina Trygg.

Anläggarfirma vattensprinkler (SBF 1020:4)

SBSC erbjuder nu certifiering enligt nya utgåvan av SBF 1020:4 Anläggarfirma vattensprinkler.

Installation, service och underhåll av vattensprinkler eller boendesprinkler ska utföras av certifierad anläggarfirma vattensprinkler.

Normen SBF 1020:4 anger krav på rutiner, ekonomi och personal för att säkerställa att resultatet av vattensprinkleranläggningen är utförd enligt reglerna. Endast certifierade anläggarfirma vattensprinkler kan utfärda anläggarintyg efter färdig installation.

Under förvaltningsskede finns krav på att certifierade anläggarfirmor har resurser och personal för ett årligt underhåll eller felavhjälpning.

Lämpligt utförande av ett vattensprinklersystem finns beskrivet i SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem respektive SBF 501 Regler för boendesprinkler.

SBSC har ny grafisk profil

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) har sedan april 2016 ny grafisk profil.

Den nya grafiska profilen omfattar bland annat utseendet på certifikat och certifieringsmärken. För att våra kunder inte ska behöva ändra på exempelvis nyligen framtaget informations- och marknadsmaterial eller märkning på produktförpackningar kommer det att under en treårsperiod (t o m 2019-04-11) vara möjligt att fortsätta använda de äldre certifieringsmärkena.

I samband med att vi tar fram en ny grafisk profil kommer vi på olika sätt och i olika former genomföra olika marknadsföringsåtgärder. En marknadsföring som inte minst ska komma våra kunder till del. Det är därför vår förhoppning att så många kunder som möjligt använder sig av de nya certifieringsmärkena så snart som möjligt.


Bestämmelser för våra certifikat och certifieringsmärken kommer att framgå av våra ordinarie certifieringsbestämmelser. Bestämmelserna är uppdaterade och finns på vår hemsida för nedladdning från och med 2016-04-11.

Har du som kund till SBSC frågor rörande bestämmelser för certifikat och certifieringsmärken är du välkommen att kontakta oss.